logo

Công ty Cổ Phần sở hữu trí tuệ davilaw

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Davilaw là tổ chức tư vấn hoạt động trên các lĩnh vực: tư vấn phát triển kinh tế xã hội (nông nghiệp, môi trường, hạ tầng nông thôn, hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hỗ trợ kỹ thuật … cho các dự án ODA); dịch vụ pháp lý; đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho tổ chức và doanh nghiệp.

Công ty chính thức đi vào hoạt động từ năm 2002 với tên Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đại diện sở hữu trí tuệ Đại Việt. Năm 2004, Công ty chính thức có tên mới: Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw theo Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0103005234 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 10/09/2004.

Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý, tư vấn quản lý và đào tạo nghiệp vụ, chúng tôi đã trở thành địa chỉ tin cậy, cùng khách hàng hoàn thiện ý tưởng thành công với việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng, cung cấp cho cơ quan từ Trung ương đến địa phương và khối doanh nghiệp.

Từ năm 2004 đến nay, chúng tôi đã không ngừng đổi mới và chuyên môn hóa hoạt động đào tạo thông qua việc thành lập Viện đào tạo và phát triển quản lý Davilaw năm 2008 trực thuộc Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw. Từ đó chúng tôi đã thực hiện rất nhiều khóa đào tạo liên quan đến kỹ năng quản trị doanh nghiệp, với 50 chương trình đào tạo khác nhau cho các doanh nhân, doanh nghiệp trên cả nước.

Từ năm 2006 đến nay, chúng tôi đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo về kỹ năng mềm, nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư XDCT. Đến nay chúng tôi đã cấp khoảng trên 50.000 chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên thuộc cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hàng tháng chúng tôi đều mở các lớp đào tạo liên quan đến: Kỹ năng mềm (giao tiếp bán hàng, kỹ năng lãnh đạo, quản trị nhân sự, quản trị tài chính...); Nghiệp vụ đấu thầu; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám sát thi công công trình xây dựng (dân dụng, giao thông, thủy lợi...); Kỹ sư định giá xây dựng...

Xem thêm »    

Sự kiện

Đơn vị trực thuộc

Đối tác