Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
19/05/2017 | Lượt xem: 609
Căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH13,Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 sửa đổi, ..
Viện đào tạo và phát triển quản lý DAVILAW tư vấn, nhận làm chứng chỉ hành nghề xây dựng
31/05/2016 | Lượt xem: 3703
                           Với phương châm LẤY CHỮ TÍN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU nhằm đem lại sự tin tưởng và không làm mất thời gian VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂNQUẢN LÝ DAVILAW nhận làm chứng chỉ hành nghề NHANH - UY TÍN   ..
Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề
31/05/2016 | Lượt xem: 974
DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG CÁC SỞ XÂY DỰNG - Căn cứ Luật Xây dựng số 12/02/2009/NĐ ngày 12/02/2009 của Chính phủ - Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây d..