Giải quyết tình huống trong đấu thầu
11/03/2015 | Lượt xem: 1132
Thực tế hoạt động đấu thầu có rất nhiều vấn đề phát sinh, nhiều tình huống phức tạp xảy ra, trong khi đó tại văn bản luật về đấu thầu chưa có quy định cụ thể dự trù cho việc giải quyết tất cả các tình huống, khiến cho bản thân chủ đầu tư, bên mời thầu tỏ ra luống cuống trong việc giải quyết tình huống phát sinh. V..
Hướng dẫn đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
11/03/2015 | Lượt xem: 1252
Theo các điều kiện quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013, nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có quy định “đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Điểm e Khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu năm 2013 quy định rõ: “Nhà thầu được ..
Triển khai xây dựng Quy định về lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
11/03/2015 | Lượt xem: 820
Theo Quy định về lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13:Trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nh&agra..
Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
11/03/2015 | Lượt xem: 1009
Thẩm định Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là việc xem xét, kiểm tra việc lập HSMT/ HSYC và báo cáo đánh giá HSDT/HSĐX của chủ đầu tư có đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đúng yêu cầu HSMT/HSYC hay không. Đối với hoạt động tư vấn này ch&..
Tư vấn Đánh giá Hồ sơ dự thầu, Đánh Giá hồ sơ đề xuất các gói thầu Xây lắp, Mua sắm hàng hóa, Dịch vụ phi tư vấn và Dịch vụ tư vấn
11/03/2015 | Lượt xem: 884
Nguyên tắc cơ bản của việc đánh giá HSDT/HSĐX là việc sử dụng nhóm nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ có thể đánh giá chính xác đề xuất của nhà thầu so với yêu cầu nêu trong HSMT/HSYC từ đó chọn ra nhà thầu đáp ứng tốt nhất. N..
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu các gói thầu về xây lắp, Mua sắm hàng hóa, Dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn
11/03/2015 | Lượt xem: 915
Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập HSMT/HSYC theo nhu cầu của khách hàng. Điểm nổi bật trong dịch vụ lập HSMT/HSYC của chúng tôi thể hiện ở việc các chuyên gia cơ hữu và các chuyên gia cộng tác tùy theo tính chất gói thầu cần tư vấn sẽ đảm trách phần chuyên môn (phần kỹ thuật) đồn..