Tăng cường an toàn trong thi công xây dựng công trình
23/06/2017 | Lượt xem: 208
Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Theo Bộ Xây dựng, công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn còn để xảy ra nhiều vụ..
Quy định mới về 12 loại giấy tờ khi xin cấp phép xây nhà
11/05/2017 | Lượt xem: 225
Theo Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ, giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp GPXD quy định tại Nghị định này là giấy tờ thuộc một trong các loại sau: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2011, Luật Đất đai năm 2003; ..
Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư cụ thể thay đổi quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức
11/05/2017 | Lượt xem: 312
Nghị định 42/2017/NĐ-CP có một số điểm mới về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, và Điều kiện đối với năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. 1. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân a) Nghị định 42/NĐ-CP sửa đổi quy định về cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, chứng chỉ h..
Dịch vụ tư vấn làm chứng chỉ hành nghề cho cá nhân
09/05/2017 | Lượt xem: 671
Tư vấn chứng chỉ hành nghề do Bộ xây dựng - Sở xây dựng cấp có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc. Để tiết kiệm thời gian của học viên Viện đào tạo và phát triển quản lý DAVIALW nhận tư vấn dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề giám sát trên toàn quốc, thủ tục nhanh ..
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của Bộ Xây dựng
09/05/2017 | Lượt xem: 907
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của Bộ Xây dựng Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Khảo sát x&aci..
Có được thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng không?
18/04/2017 | Lượt xem: 320
Tại Điều 20, Nghị định 59/2015/NĐ –CP quy định về việc thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau: 1. Trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đ..
Điều kiện năng lực đối với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
18/04/2017 | Lượt xem: 460
Theo đó,  Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau: 1. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: a) Giám đốc quản lý dự ..
Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
18/04/2017 | Lượt xem: 424
Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thay thế cho Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công bố tại Quyết định này l&agr..
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thi công xây dựng công trình
07/04/2017 | Lượt xem: 594
Nhằm tiết kiệm thời gian của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Viện đào tạo và phát triển quản lý DAVILAW nhận dịch vụ tư vấn “ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng ” trên toàn quốc. - Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư ..
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực theo quy định mới nhất của Bộ Xây dựng
07/04/2017 | Lượt xem: 335
Theo quy định của Bộ Xây dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016 các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định: Khảo sát xây dựng; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Lập, thẩm tra dự án đầu tư x&acir..