Giá trị cốt lõi
05/02/2015 | Lượt xem: 835
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 1. Khách hàng là ông chủ duy nhất Công ty chỉ có một người chủ duy nhất là khách hàng, gốc của thành công là phục vụ khách hàng. Khách hàng hài lòng trung thành là yếu tố quyết định thành công của Công ty..
Tầm nhìn
05/02/2015 | Lượt xem: 881
TẦM NHÌN: Để thực hiện đầy đủ sứ mệnh của chúng tôi. Davilaw bằng nỗ lực sáng tạo, khoa học và đổi mới trong quản trị sẽ tạo ra tri thức mới.  Xây dựng Davilaw trở thành một tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo đa dạng, mạnh về thương hiệu, uy tín, cạnh tranh về chất lượng dịch vụ trong nước và quốc tế. ..
Sứ mệnh
05/02/2015 | Lượt xem: 932
SỨ MỆNH: Davilaw mong muốn giúp khách hàng của chúng tôi - các tổ chức và doanh nghiệp - nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững thúc đẩy sự phát triển của xã hội ..