Khóa học đấu thầu cơ bản
18/05/2017 | Lượt xem: 299
  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ b..
Đào tạo bất động sản
18/05/2017 | Lượt xem: 372
  Nhằm trang bị những kiến thức về môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản và cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Viện Đào tạo & Phát triển quản lý là cơ sở được công nhận theo quyết định 269/BXD của Bộ xây dựng về việc t..
Khóa học bất động sản
12/05/2017 | Lượt xem: 228
Thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy. định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức h..
Khóa học đấu thầu qua mạng
09/05/2017 | Lượt xem: 190
Đấu thầu điện tử hay khóa học đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đấu thầu điện tử sẽ tiết kiệm được thời gian và chi ph&..
Đấu thầu qua mạng
20/04/2017 | Lượt xem: 335
- Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng; - Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi ..
KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ TRƯỚC KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
25/10/2016 | Lượt xem: 615
  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHI TIẾT Phần I: Hoàn thiện các sai phạm về hoá đơn, chứng từ  không được Cơ quan Thuế chấp nhận trong quyết toán thuế GTGT & TNDN năm 2016.             ..
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CHUYÊN SÂU
25/11/2016 | Lượt xem: 699
LỜI TỰA Trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, các nhà quản lý điều hành liên tiếp phải đối mặt với những thách thức nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu, đòi hỏi họ phải đưa ra quyết định và hướng đi ngay lập tức. Thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệ..
Ưu đãi 70% Kinh phí khóa đào tạo Giám đốc Tài chính tại Hà Nội. Khóa 2 tháng 9/2016
29/08/2016 | Lượt xem: 528
 Lợi ích đối với doanh nghiệp       Vai trò quan trọng của CFO ngày nay là không thể phủ nhận được, kể cả đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thậm chí, cho dù một doanh nghiệp có chiến lược phát triển tốt và đang kinh doanh thành công thì vẫn có thể rơi vào t&i..
Đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Theo Luật xây dựng
20/04/2017 | Lượt xem: 326
Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Theo Luật xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và các Thông tư số 16/2016/TT-BXD hướng dẫn về hình thức quản lý dự án, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự &..
Khai giảng khóa đào tạo phòng tránh và khắc phục các sai phạm về hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ trước khi lập báo cáo tài chính
20/04/2017 | Lượt xem: 326
PHÒNG TRÁNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ TRƯỚC KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Trong những năm gần đây, Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành nhiều chính sách thuế GTGT, TNDN mới để sửa đổi, bổ sung các chính s&a..