Điểm khác mới giữa Luật Đấu thầu năm 2013 và Luật Đấu thầu năm 2005.
20/04/2017 | Lượt xem: 425
Luật Đấu thầu năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành 1/72014 đã sửa đổi, bổ sung, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật cũ ban hành năm 2005, đáp ứng kịp thời yêu cầu phải có một môi trường minh bạch, cạnh tranh cho hoạt động đấu thầu, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ th..
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP
03/06/2017 | Lượt xem: 2163
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP ..
NGHỊ ĐỊNH 46/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
08/06/2016 | Lượt xem: 774
 Ngày 12/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.   Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi ..
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 32/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
08/06/2016 | Lượt xem: 703
Ngày 25/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Nghị định có một số điểm mới đáng chú ý: - Về cấu trúc nghị định: bổ sung chương &q..
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
08/06/2016 | Lượt xem: 2446
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 2. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm..
Khai giảng khoá học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
08/06/2016 | Lượt xem: 1979
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN MDTI-DAVILAW xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý Cơ quan      Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý là đơn vị trực thuộc Cô..
KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO LUẬT SỐ 43
08/06/2016 | Lượt xem: 689
 VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ   THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN MDTI-DAVILAW  xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý Cơ quan  Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  &nbs..
Khai giảng lớp tập huấn luật đấu thầu tại Tỉnh Thái Nguyên
16/03/2017 | Lượt xem: 373
Trong thời gian qua chính phủ, quốc hội ban hành một loạt các văn bản luật, trong đó việc ban hành Luật Đấu thầu 2013 cũng như Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nhằm xây dựng pháp luật chung, pháp điển hóa các nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau quy định về hoạt động đấu thầu, khắc phục những ..
Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng trong xây dựng
07/06/2016 | Lượt xem: 804
Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới, đáng chú ý là quy định về mức tạm ứng hợp đồng. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và đảm bảo nguy&e..
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP)
08/06/2016 | Lượt xem: 822
Ngày 09/06/2015  chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; ..