Khai giảng lớp kỹ năng thuyết trình hiệu quả và tổ chức sự kiện
04/05/2015 | Lượt xem: 667
Được sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc thực hiện công tác đào tạo nội bộ trong thời gian tới Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc giao dịch, đón tiếp khách hàng và tổ chức sự kiện của các cán bộ nhân viên đặc biệt là phía Viện Đào tạo, Phòng Tư vấn đào tạ..