Cụ thể hóa cơ chế đấu giá biển số xe ô tô
03/05/2017 | Lượt xem: 194
Đấu giá biển số xe là một chủ trương tốt, có lợi cho ngân sách nhà nước. Song, với quy định hiện nay, biển số xe chưa được coi là một loại tài sản để có thể đem ra đấu giá và sau đó là mua đi, bán lại.  Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật n&agrav..
Lấy ý kiến Thông tư về đào tạo nghề đấu giá
03/05/2017 | Lượt xem: 182
Bộ Tư pháp vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) liên quan đến chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá... Ảnh Internet ..
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đấu giá tài sản
27/04/2017 | Lượt xem: 165
Bộ Tư pháp vừa có Tờ trình số 18/TTr-BTP ngày 21/4/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS). Luật ĐGTS có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017 giao Chính phủ quy định chi tiết việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên (Khoản 3 Điều 14), đấu ..
Đề xuất quy định việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên
12/04/2017 | Lượt xem: 206
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ Tư pháp đề xuất có quy định về việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên. Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên, đáp ứng yêu cầu cải c&aacu..
Quy định chặt chẽ hơn về hành nghề đấu giá
12/04/2017 | Lượt xem: 192
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản đang được lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có nội dung cấp, thu hồi thẻ đấu giá viên. Một số ý kiến nghị quản lý chặt chẽ hơn việc đề xuất đấu giá viên không được kiêm nhiệm một số ng&agrav..