ISO 9001: 2015 bao gồm các điều khoản nào?
28/04/2017 | Lượt xem: 483
ISO 9001: 2015 bao gồm các điều khoản nào? ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization), là một ủy ban quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. ISO 9000 là: -       Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng - &nbs..
Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với doanh nghiệp
28/04/2017 | Lượt xem: 566
Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với doanh nghiệp Tại sao tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một ý tưởng tốt cho tổ chức của bạn? Các công ty lớn và. Sau khi hiểu ISO 9001:2015 là gì và áp dụng nó, các tổ chức bất kể lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động nào đ..
Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp
28/04/2017 | Lượt xem: 326
Thời lượng    :    Đào tạo 01 ngày Đối tượng      :    Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị Mục tiêu  :   Giới  thiệu  các  lợi ích,  cách tiếp  cận  của  ISO  9000 với quản  l&yacu..
Giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giành cho lãnh đạo
28/04/2017 | Lượt xem: 278
Khóa đào tạo :  GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM DÀNH CHO LÃNH ĐẠO Thời lượng : Đào tạo 1 ngày Đối tượng   : Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị Mục Tiêu     :  Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của ISO 2..
Đào tạo nâng cao hiệu quả hoạt động cán bộ quản lý Hệ thống chất lượng
28/04/2017 | Lượt xem: 184
Thời lượng:     Đào tạo 03 ngày   Đối tượng:    Các lãnh đạo doanh nghiệp, Các đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), Thư ký/Điều phối viên chất lượng/ISO Mục Tiêu   :     Nâng cao năng lực đội ngũ Thư ký ISO/Điều phối viên ISO đảm bảo việ..
Đào tạo nhận thức chung iso 9000
28/04/2017 | Lượt xem: 189
Thời lượng      :   Đào tạo 2 ngày Đối tượng        :   Ban lãnh đạo, các nhân sự trong ban ISO, trưởng/phó các bộ phận Mục tiêu khóa học: Cung cấp cho học viên các hiểu biết cơ bản về khái niệm, sự cần thiết, mô hình sử dụng c..
Iso 22000
20/04/2017 | Lượt xem: 298
ISO 22000 là hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có cấu trúc tương tự như ISO 9001:2000 và được dựa trên nền tảng của 7 nguyên tắc HACCP & các yêu cầu chung của hệ thống quản lý chất lượng, rất thuận tiện cho việc tích hợp với hệ thống ISO 9001:2000 Tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 bao gồ..
Iso 9001:2015 và quá trình chuyển đổi
20/04/2017 | Lượt xem: 168
Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Sau 28 năm kể từ khi được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, ISO 9001 đã trải qua 2 lần sửa đổi lớn và 2 lần chỉnh sửa nhỏ để phù hợp với các ph&aacut..
Nâng cao năng lực thường trực của iso hành chính sự nghiệp
28/04/2017 | Lượt xem: 241
Thời lượng: 02 ngày Đối tượng: Thường trực ISO; Các đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), Thư ký/Điều phối viên chất lượng/ISO của các đơn vị Hành chính nhà nước Mục tiêu:  Khóa đào tạo được thiết kế và triển khai nhằm cung cấp cho các cán bộ Thường trực ISO trong đơn vị HCN..
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL Iso 9001:2008
28/04/2017 | Lượt xem: 326
ĐÀO TẠO  ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT    LƯỢNG THEO ISO 9001: 2008 Thời lượng: 03 ngày Đối tượng: Các chuyên gia đánh giá nội bộ hoặc nhân sự sẽ là chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL STT THỜI GIAN ..