Facebook Twiter Google+ Youtube

Davilaw Group

Consultants, Lawyers, patent, trademark agents and training!

Hà Nội: 04-6275 6666

Email: info@davilaw.vn

Hồ Chí Minh: 08-7300 5656

Email: hcm@davilaw.vn

Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu

Thông tư 09/2010/TT-BKH có quy định về việc lập “Quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia”
Câu hỏi là:
-         Ai lập quy chế này?
-         Ai phê duyệt.
-         Bên mời thầu có thể ban hành quy chế chung cho mọi Tổ chuyên gia?
-         Quy chế phải lập cho từng gói thầu?
Trả lời:
Sau khi đọc lại Mẫu báo cáo đánh giá HSDT (gọi tắt là Mẫu BCĐG) đối với gói thầu MSHH, Xây lắp ban hành kèm theo TT09/BKH, ngày 21/4/2010 của Bộ KH&ĐT, thì không thấy chỗ nào sử dụng nhóm từ “Quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia” như câu hỏi của Bạn nêu ra.
            Tuy nhiên trong Mẫu BCĐG nêu trên tại Mục 2. Tổ chuyên gia đấu thầu có hướng dẫn (vì chữ in nghiêng)  2 nội dung:
a)      Thành phần Tổ chuyên gia đấu thầu.
b)      Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu.
Phải chăng điểm b chính là “Quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia” theo câu hỏi. Nếu thế thì có thể giải thích băn khoăn của Bạn như sau:
      - Tổ chuyên gia được thành lập theo quyết định, trong đó thường quy định Tổ trưởng, Tổ phó với chức năng điều hành, tổ chức cách làm việc của Tổ chuyên gia. Do vậy Tổ trưởng Tổ chuyên gia nên có sự phân công, thống nhất cách làm việc trong Tổ. Đối với gói thầu lớn, phức tạp, số lượng Tổ chuyên gia đông gồm chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực (kỹ thuật, tài chính, luật pháp, …) thì việc thống nhất về nhiệm vụ, cách làm, cách báo cáo (của từng cá nhân, của nhóm, của Tổ), cách thảo luận về những sự đánh giá quá khác biệt nhau… là hết sức cần thiết.
            Với nội dung như trên thì BMT không nên ban hành “Quy chế chung” cho mọi Tổ chuyên gia, bởi lẽ mỗi gói thầu có đặc thù riêng, do vậy nên giao việc này cho Tổ chuyên gia.
            - “Quy chế làm việc” do Tổ chuyên gia tự quyết định trên cơ sở thống nhất nội bộ. Tuy nhiên có những trường hợp quá phức tạp hoặc nội bộ Tổ chuyên gia không đi tới thống nhất thì Tổ trưởng Tổ chuyên gia báo cáo với người ra quyết định thành lập Tổ để xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, trong quyết định thành lập có thể quy định chi tiết cách làm việc, các nhóm chuyên gia đánh giá theo từng chuyên đề, để việc thực hiện là đơn giản.

 
Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw
Trụ sở chính Hà Nội: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel: + 84 4 62756666 ; Fax: + 84 4 62750943
Email: info@davilaw.vn
VPĐD tại TP HCM: 55 Trần Nhật Duật – Phường Tân Định –
Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 08. 73005656 Fax: 08. 73006767
Tổng đài tư vấn Pháp lý miễn phí: 19006820 (104)

Thông tin dịch vụ

  • Giới thiệu

  • Chuyên gia

  • Cơ cấu tổ chức

  • Sứ mệnh

  • Tầm nhìn

  • Tư vấn luật

  • Tư vấn chính sách

  • Tư vấn xây dựng

  • Tư vấn ISO

  • Đào tạo


Tổng đài tư vấn miễn phí

Tư vấn đấu thầu: 19006820 (104)

Tư vấn pháp lý: 19006820 (104)

Tư vấn đào tạo: 19006820 (102)

Tư vấn ISO: 19006820 (103)

Email: info@davilaw.vn


Hotline: 0982.885.588

Công ty CP sở hữu trí tuệ Davilaw

Trụ sở chính Hà Nội

Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: + 84 4 62756666; Fax: + 84 4 62750943

Email: info@davilaw.vn


Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 55, Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 7300 5656; Fax: +84 8 7300 6767

Email: hcm@davilaw.vn